BẢNG GIÁ PHẦN MỀM CRM

Giúp các doanh nghiệp quản lý khách hàng tiềm năng, bán hàng và chăm sóc sau bán hàng.

Tiết kiêm thời gian và gia tăng doanh số

Tính năng
$99.99
Quản lý khách hàng?
Quản lý lịch làm việc?
Quản lý hợp đồng/phiếu thu?
Quản lý sản phẩm?
Báo cáo doanh thu?
Gói 5 Users
922,000
đ
GÓI 10 users
1,844,000
đ
gói 20 users
3,688,000
đ
gói trên 20 users
Liên hệ