BẢNG GIÁ PHẦN MỀM CRM

Giúp các doanh nghiệp quản lý khách hàng tiềm năng, bán hàng và chăm sóc sau bán hàng.

Tiết kiêm thời gian và gia tăng doanh số

Tính năng
$99.99
Quản lý khách hàng?
Quản lý lịch làm việc?
Quản lý hợp đồng/phiếu thu?
Quản lý sản phẩm?
Báo cáo doanh thu, hiệu suất làm việc?
Tích hợp tổng đài VOIP?
Tích hợp SMS Brandname?
Gói 5 người dùng
825,000
đ

 
CHỌN
GÓI 10 người dùng
1,650,000
đ

 
CHỌN
gói 30 người dùng
4,350,000
đ

 
CHỌN
trên 30 người dùng
Liên hệ
.

 
CHỌN